Mickes fyndlåda
0 0 0

Owner(s):

Located:

SwedenÖstergötlands Län, Linköping

Followers:

0
Share this jumblet on Facebook
Saker som blivit över men är fina och värda att få leva vidare med ny ägare! Jag vill inte vara dyr, men prissättning kan vara svår. Försöker kolla marknadspris och lägga mig väl under. Tycker du jag ligger fel på något så säg till! Det viktiga är att sakerna får leva vidare och glädja någon annan.
Show bigger map
Markets
Jag vill inte vara dyr, men prissättning kan vara svår. Försöker kolla marknadspris och lägga mig väl under. Tycker du jag ligger fel på något så säg till! Det viktiga är att sakerna får leva vidare och glädja någon annan.

Våg, Besman. Väger upp till 6 kg.

Våg, Besman. Väger upp till 6 kg.

Våg, Besman. Upp till 6 kg. Använd till att väga eller häng på väggen!
"Besmanet kan definieras som en olikarmad våg, där last och motvikt har föränderliga hävstångsarmar. Motvikten är fast, stödjepunkten är rörlig och flyttas under vägningen, till jämvikt uppkommer, varefter varans tyngt avläses på en graderad skala på vågbalken.
Det gamla träbesmanet, användes redan på vikingatiden, det kom hit från Orienten. Det var lätt att manipulera genom att ta bort eller slå in bly i träet för att få en egen gynnsam justering av vikten. Myndigheterna krävde därför besman av järn för att bättre hålla kontroll på vikten. Alla gamla besman av trä begärdes in till kronans befallningsmän, där de skulle sönderhuggas och förbrännas. Om någon där efter befanns inneha något sådant gammalt besman fick han böta 40 mark."
De finns på landet vid Söderköping men kan tas till Linköping vid tillfälle.

Price
90 kr
Stay updated about this jumblet! x
Mickes fyndlåda

Mickes fyndlåda